Vágsellyén pár hónapja a Városi Hivatalból eltűntek a magyar megnevezések, kiírások – feltehetőleg a nyelvtörvény hatása ez. Fel kell-e tüntetni kétnyelvűen a hivatal megnevezését, vagy sem Vágsellyén?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A nemzeti(ségi) kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 1999. évi 184-es törvény értelmében azokon a településeken, ahol a nemzeti(ségi) kisebbségekhez tartozók aránya legalább 20%, a közigazgatási szervek megjelölését ezen szervek épületein az adott nemzeti(ségi) kisebbség nyelvén is feltüntetik. Továbbmenve: az ilyen településeken a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken elhelyzett egészségügyi és figyelmeztető jellegű feliratokat is kötelező kisebbségi nyelven is feltüntetni (állami szerv, önkormányzati szerv, egyéb jogi személyek, egyéni vállakozók). Mivel az érintett települések meghatározásánál a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2011. július 1-e előtt is és jelenleg is az 1991-es népszámlálási adatokra támaszkodik, így a fenti előírások Vágsellyére is vonatkoznak. A fenti törvényi előírások megsértése pénzbírságot von maga után.

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §, (1) bekezdése:

„A 2.§ (1) bekezdés szerinti községben a község államnyelvű megnevezése mellett a község kisebbségi nyelvű megjelölését is feltüntetik, mégpedig a község kezdetét és végét jelző közúti jelzőtáblákon, a közigazgatási szerv épületein vagy a kisebbség nyelvén kiadott határozatokon, amennyiben ez a megjelölés fel van sorolva a 2.§ (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben.“

(„V obci podľa § 2 ods. 1 sa popri názve obce v štátnom jazyku uvádza aj označenie obce v jazyku menšiny, a to na dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce, budovách orgánov verejnej správy alebo rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny, ak je takéto označenie uvedené v nariadení vlády podľa § 2 ods. 2.“)