Szlovák állampolgár vagyok, szlovákiai lakcímmel, magyarországi munkahellyel. A párom osztrák állampolgár, 10 éve él Magyarországon tartózkodási engedéllyel, magyarországi munkahellyel. Már 3 éve élünk együtt egy magyarországi albérletben, ahová én nem vagyok bejelentve, csak a párom. Nincs tartózkodási engedélyem se. Közvetlenül a határ mellett lakunk, így hetente többször is hazajárok ellenőrizni a leveleimet, és persze kapcsolatot tartani a családommal. Szeretnénk gyermeket vállalni. Kérdéseim a következőek volnának: A gyermekünk milyen állampolgárságú lesz? Szülni egy magyarországi kórházban szeretnék, mert az sokkal közelebb van, mint a hozzánk eső legközelebbi szlovákiai kórház. Lehet- e kettős állampolgár? Ha a későbbikben rendeződnének a szlovákiai jogszabályok (valamilyen csoda folytán nem kéne elveszítenem a szlovák állampolgárságomat ha felvenném a magyart), mindenképpen szeretném felvenni a magyar állampolgárságot is, mert Magyarországon szeretnénk majd lakást venni a párommal. Viszont addig nem szeretnék lépni, amíg elveszíteném az eredeti állampolgárságomat, mert a szlovákról semmiképpen nem szeretnék lemondani. Könnyítene- e valamit a helyzetünkön, ha kérnék én is tartózkodási engedélyt? Ez esetben milyen állampolgárságú lenne a gyermekünk? Járhat- e majd magyarországi óvodába, iskolába, kaphat- e itt orvosi ellátást? Későbbiekben lehetne- e neki is igényelni a magyar állampolgárságot, amíg ő nem lesz nagykorú? Válaszaikat előre is köszönöm!

Mivel Szlovákia és Ausztria között nincs a kettős állampolgárságot kizáró kétoldalú egyezmény, ezért az Ön jövőben megszületendő gyermeke “A Szlovák Köztársaság állampolgárságáról” szóló 40/1993 számú, többször módosítot törvény 5. §, (1) bek., a) pontja szerint a születésénél fogva (automatikusan) szlovák állampolgárrá válik, függetlenül attól, hogy hol született. Ha azonban Magyarországon szüli meg gyermekét, azzal számolnia kell, hogy akad majd némi adminisztratív jellegű elintéznivalója, amíg anyakönyvezteti gyermekét Szlovákiában.

Az Ön magyarországi „tartózkodási engedélye” semmit sem változtatna ezen a helyzeten. Alapvetően Önnek semmiféle tartózkodási engedélyre nincs szüksége Magyarországon, hiszen Ön egy a Schengeni-övezetbe tartozó EU-tagállam (Szlovákia) állampolgára, és mint ilyen, Ön 90 napig tartózkodhat Magyarországon legálisan, mindenféle bejelentési kötelezettség nélkül. Ez a 90 nap mindannyiszor megszakad, és újra kezd telni, ahányszor Ön kilép Magyarország területéről. Ezt a 90 napos határidőt egyébként nem ellenőrzik a magyar hatóságok, mert igazából a Schengeni-övezeten belül lehetetlenség ezt ellenőrizni. De ha 90 napon túl, huzamosan tartózkodik Magyarországon, akkor is csak be kell jegyeztetnie (nem engedélyeztetnie) a tartózkodását a mo.-i lakhelye szerinti idegenrendészeten, ahol megvárásra kiállítanak önnek egy igazolást a bejelentésről, később pedig lakcímkártyát kap. Ez tehát nem tartózkodási engedély, mert ebben az esetben a hivatal nem „engedélyezi” a tartózkodást, hanem csak „tudomásul veszi azt”, hiszen Önnek az EU-s jogszabályok szerint joga van 90 napon túl is Magyarországon tartózkodni, ha teljesíti a törvény szerinti feltételek valamelyikét (pl. mo.-i munkahely,családtag, megélhetés, stb.).

A szlovák állampolgárságú (de magyar állampolgársággal nem rendelkező) gyermek természetesen rendelkezhet magyarországi egészségügyi ellátásban (magyarországi egészségbiztosítás keretében) de csak akkor, ha van magyarországi bejelentett lakhelye (lakcímkártyája). A tankötelezettség idejébe beleszámító oktatásért és az óvodáért nem kell díjat fizetnie a gyermekének, ha a gyermeknek és a gyermek valamelyik szülőjének van magyarországi bejegyeztetett lakhelye (lakcímkártyája), illetve a szülők közül legalább az egyik keresőtevékenységet folytat. Bővebben lásd itt, a 110. §-nál:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300079.TV

Fontos körülmény, hogy ha esetleg Ön vagy a gyermek apja a gyermek születése előtt magyar állampolgárságot szerez, akkor a gyermek szlovák állampolgárságának lehetőségei megváltoznak. Ebben az esetben ugyanis a gyermek a magyar állampolgárságú szülője után automatikusan magyar állampolgárságot szerez és ha ez a körülmény a szlovák hatóságok tudomására jut (pl. azzal, hogy a magyarországi kórházban magyar állampolgárként jegyzett gyermek iratait a gyermek szlovákiai anyakönyveztetésének céljából szlovákiai anyakönyvi hivatal elé terjesztik), akkor Szlovákia nem ad szlovák állampolgárságot a gyermekének, hiába is rendelkezik úgy a szlovák törvény, hogy ha az egyik szülő szlovák állampolgár, akkor a gyermek is automatikusan azzá válik. Ez azért van így, mert Szlovákia a mai napig hatályosnak tart egy a kettős állampolgárság elkerüléséről szóló, Magyarország és Csehszlovákia között 1961-ben létrejött kétoldalú egyezményt. Magyarország ezt az egyezményt 1993-ban egyoldalúan felmondta, ám Szlovákia a maga részéről továbbra is hatályban lévőnek tekinti. Mivel ennek a nemzetközi egyezménynek a rendelkezései magasabb rendűek mint a szlovák állampolgársági törvény rendelkezései, ezért Szlovákia Magyarország vonatkozásában egyáltalán nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Tehát a születendő gyermeknek a szlovák hatóságok szerint vagy szlovák, vagy magyar állampolgársága lenne, de a nem lehet szlovák-magyar kettős állampolgár.