Milyen kivételes esetekben nincs a szlovák állampolgárokkal azonos jogállásom a szlovákiai munkavállalás során. Mit jelent ez pontosan?

2011. december 6. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A munkaerő szabad áramlásának uniós szabadsága, ami nem teszi lehetővé a más uniós tagállamból érkező munkavállaló bármiféle hátrányos megkülönböztetését, bizonyos kivételes esetekben nem érvényesül. Maga az Lisszaboni Szerződés két olyan esetcsoportot ismer, amely korlátozhatja a munkaerő szabad áramlását az Unión belül. Az egyik ilyen csoport, amikor a tagállamok “közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok alapján indokolt korlátozásokat” vezethetnek be a más tagállamok állampolgárai vonatkozásában, de ez csak a legritkább esetben fordul elő.

A másik csoportba azok az esetek tartoznak, amikor az uniós tagállamok a “közszolgálatban való foglalkoztatás” címén korlátozhatják a munkaerő szabad áramlását. Ez esetünkben a gyakorlatban azt a kérdést veti fel, hogy melyek azok a szlovákiai állások, munkakörök, amelyek betöltéséhez szükség van a szlovák állampolgárságra. Érdemes megjegyezni, hogy az Európai Bizottság évtizedes “jogi csatákat” vív az egyes tagállamokkal a tekintetben, hogy a túlzottan is általános szövegezésű  “közszolgálatban való foglalkoztatás” fogalma pontosan milyen munkakörökre, állásokra terjed ki.

Mindenesetre, a hatályos szlovákai jogrend az alábbi állásokat köti szlovák állampolgársághoz:

  • az állami alkalmazotti állasok bizonyos köre – a szlovákiai közalkalmazotti állások döntő többsége magyar állampolgárként is betölthető. Ugyanakkor vannak bizonyos “érzékeny” közalkalmazotti munkaterületek, amely szlovák állampolgársághoz kötöttek. Ezek a következők:

a) igazságügy, honvédelem, ipari tulajdon, belügy, titkos adatok védelme,
b) külön nevesítés szerinti szolgálati hivatalokban betöltött állások (a SzK Külügyminisztériuma, a SzK Legfőbb Ügyészsége, kerületi ügyészség, katonai ügyészségek, a SzK Kormányhivatala, a SzK Számvevőszéke)[i],
c) egyéb rendkívüli jelentőségű közalkalmazotti jogviszonyok,
d)      ahol feltétel a titkos adatok megismeréséhez való jogosultság.

A központi államigazgatás szervek (pl. minisztériumok) és dekocentrált államigazgatási szervek (pl. kerületi, körzeti hivatalok) a fentiek által nem érintett állásait magyar állampolgárok is betölthetik!

 

  • a Rendőrségi Testületben betöltött állások,
  • a Szlovák Információs Szolgálatnál betöltött állások,
  • a Szlovák Köztársaság Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Őrségének Testületében betöltött állások,
  • a vámhivatalnoki állások,
  • az ügyészi és az ügyészjelölti állások,
  • a Szlovák Köztársaság fegyveres erői hivatásos katonái.

Az e kérdésnél felsorolt állások, munkakörök betöltéséhez tehát szükség van szlovák állampolgárságra, miközben a szlovák állampolgárság kívüli további állampolgárság megléte nem jelent akadályt.

[i]A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma, a Szlovák Köztársaság Főügyészsége, a kerületi ügyészségek, a felsőbb szintű és körzeti katonai ügyészségek, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke