Mely esetekben szűnik meg, illetve vonható meg a magyar állampolgár szlovákiai tartózkodási joga?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A magyar állampolgár három hónapnál rövidebb idejű szlovákiai tartózkodási joga, három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási joga vagy huzamos szlovákiai tartózkodási joga  megszűnik, ha

  • az (idegen)rendészeti hatóságnál írásos bejelentést tesz a szlovákiai tartózkodásának befejezéséről,
  • adminisztratív úton kiutasították (bővebben lásd a következő kérdéseknél),
  • az (idegen)rendészeti hatóság megvonta a tartózkodási jogát vagy huzamos tartózkodási jogát,
  • meghalt vagy halottá nyilvánították,
  • szlovák állampolgárságot szerzett.

Az (idegen)rendészeti szerv határozatban vonhatja meg a magyar állampolgár három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási jogát vagy a huzamos szlovákiai tartózkodási jogát, ha a regisztráció során, vagy a szlovákiai tartózkodás ideje alatt arra a megállapításra jut, hogy az adott magyar állampolgár a törvény szerinti feltételek meglétének elbírálása céljaira hamis vagy hamisított okmányt használt, vagy valótlan adatokat szolgáltatott. Az (idegen)rendészeti szerv ugyanígy járhat el, ha  arra a megállapításra jut, hogy a megfelelő anyagi forrásokal való rendelkezés jogcímén vagy a szlovákiai oktatási intézményben folytatott tanulmányok jogcímén szlovákiai tartózkodási jogot szerzett magyar állampolgár szociálisan rászorulttá vált.

Az (idegen)rendészeti szerv a szlovákiai tartózkodási jog megvonásáról szóló határozatban a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidőt szab Szlovákia területének elhagyására. Ha ez a határidő eredménytelenül telik el, az (idegen)rendészeti szerv intézkedik a határozat végrehahajtása felől.