Magyar állampolgár Szlovákiában – Bevezetés

2011. december 6. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

(kérdések és válaszok a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok mindennapi életével kapcsolatban)

Szlovákiában 2010. júliusa óta változás állt be a többes állampolgársághoz való “hivatalos hozzáállásban”. Míg az ezt megelőző időszakban Szlovákia azon államok közé tartozott, amelyek a többes állampolgárság intézményét messzemenően elismerték, 2010-ben furcsa és felemás fordulat állt be e téren. A szlovákiai állampolgársági törvény módosítása értelmében minden olyan személy, aki önkéntes elhatározása alapján megszerzi egy másik állam állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságát. A szlovákiai törvényszigorítás kiváltó oka az volt, hogy Magyarország 2010 tavaszától olyan feltételekkel kínál magyar állampolgárságot a határain kívüli, magyarul beszélő személyeknek, ahogyan Szlovákia 1997 és 2005 között kínált szlovák állampolgárságot a határain kívüli, szlovák nemzetiségű személyeknek.

A pozsonyi kormány és parlament e furcsa “válaszán” túl a többes állampolgársághoz, mint jogintézményhez való hozzáállás is felemásra sikeredett. Amíg ugyanis a külföldi állampolgárság megszerzése a szlovák állampolgárság automatikus megszűnésével jár, addig a szlovák állampolgárság megszerezhető az eredeti állampolgárság megőrzésével. A fentieken túl ez a felemásság abban is megnyilvánul, hogy a szlovák jogrendszernek az állampolgársági törvényen kívüli része logikáját tekintve továbbra is arra az előfeltételezésre épít, miszerint a szlovák állampolgárságot csak önkéntes lemondással lehet elveszíteni és nem igazán számol azzal a lehetőséggel, hogy olyanok veszítik el szlovák állampolgárságukat, akik továbbra is Szlovákia területén élnek majd.[i] A többes állampolgársághoz való viszonyulásban tehát nem történt elvi, koncepcionális irányváltás. Az állampolgárság elveszítésének új jogi eszköze – a törvény hatálya általi megszűnés –nem illeszkedik szervesen a szélesebb jogi környezetbe és egyelőre csak “idegen testként vegetál” a szlovák jogrendben. Éppen ezért sok esetben nehezen – vagy csak merész analógiákkal – lehet alkalmazni az egyébként külföldi állampolgárokra vonatkozó jogszabályokat olyan külföldi állampolgárokra, akik nem “Szlovákiába jöttek”, hanem “Szlovákiában maradtak”. Az ilyen személyek száma viszont egyre növekszik. Mint ahogy azoké is, akik (még) szlovák állampolgárok, de szívesen vennék, ha eligazítást kapnának azokkal a mindennapi életben megjelenő változásokkal kapcsolatban, amelyekkel a magyar állampolgárság megszerzése esetén szembesülnének.

Az alábbi kérdés-válasz gyűjtemény éppen ezen igények kiszolgálására készült. E gyűjtemény célja, hogy a szlovákiai állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár tipikus esetét alapul véve választ adjon a témával kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdésekre. A téma szerteágazóságát, a konkrét esetek egyediségét figyelembe véve nem lehetett cél a téma teljesség igényével történő feldolgozása. Az anyagban több téma került feldolgozásra (tartózkodás, munkavállalás, vállalkozás, egészségbiztosítás, szociális biztosítás, választójog), de a közeljövőben további témákkal bővül majd (pl. adózás, családjog, szlovákiai felsőoktatás).

Az alábbi anyagban minden egyes altémánál megtalálható a témakörért felelős állami hivatal elérhetősége. Bár tapasztalataim alapján az egyes hivatalok számára – önhibájukon kívül – sokszor nehézséget okoz a Szlovákiában maradt “külföldiek” eseteire értelmezni a jogszabályokat, mégis ők az egyes témák “hivatalos szakértői” és feladatuk, hogy a legegyedibb esetre is szakmailag helytálló választ adjanak. Éppen ezért, a későbbi félreértések elkerülése érdekében, érdemes akár a hivatalok írásos válaszát is kérni a felmerülő konkrét kérdésekre.

Lancz Attila