Fehér István vagyok, komáromi tanár. A komáromi járási rendőrkapitányság az elmúlt egy év során már több alkalommal megpróbálta bevonni személyi igazolványomat, arra hivatkozva, hogy az érvényét vesztette, mivel a szlovák állampolgársági törvény alapján – a magyar állampolgárság felvételét követően – 2011 szeptember 15-én elveszítettem szlovák állampolgárságomat. Eddig nem tettem eleget a hatóság felszólításának, és a szlovák alkotmánynak – az állampolgárság megvonását kizáró – cikkelyére hivatkozva jogalapot nélkülözőnek minősítettem megkeresésüket. A komáromi járási rendőrkapitányság ez év augusztusában szabálysértési eljárás keretében – személyi igazolványom be nem szolgáltatása miatt – 33 euró bírságot szabott ki rám. Ezt a döntést határidőn belül megfellebbeztem. Az ügyet másodfokon tárgyaló nyitrai kerületi rendőrkapitányság pedig október 10-én utasította el fellebbezésemet, helybenhagyva a járási rendőrkapitányság korábbi döntését. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság elutasító határozatát mellékelem. Kérem, vizsgálják meg, hogy a hatóság jogszerűen járt-e el ügyemben. Munkájukat előre is köszönöm! Üdvözlettel, Fehér István, komáromi tanár

Tisztelt Fehér István!

Az átküldött elutasító határozatot és különösen annak indokolási részét megvizsgálva az az álláspontom, hogy az Ön szlovák állampolgárságának megszűnését a szlovákiai hatóságok a szlovák állampolgársági törvény megfelelő rendelkezéseivel kapcsolatban is érvényesülő ún. „alkotmányossági vélelem” alapján tekintik jogszerűnek. Azaz, a hatóságok mindaddig a Szlovák Köztársaság Alkotmányával összhangban lévőnek tekintik az állampolgársági törvény megfelelő szabályait, amíg jogosult szerv – a kassai Alkotmánybíróság – ennek ellenkezőjéről nem dönt.

Mindemellett arra a következtetésre is jutottam, hogy a komáromi rendőrparancsnokság hatóság jogszerűen nem szólíthatta fel Önt a személyi igazolványa leadására és a kerületi rendőrparancsnokság pedig jogszerűen nem hagyhatta jóvá a komáromi rendőrparancsnokság elsőfokú közigazgatási határozatát.

A rendőrség járási és kerületi szerve által hivatkozott, a személyi igazolványokról és néhány törvény módosításáról szóló Tt. 224/2006 számú törvény 11. §, (1) bek., h) pontja ugyanis így hangzik: „Az állampolgár vagy annak gondnoka a)..b)..c)…..h) haladéktalanul köteles beszolgáltatni személyi igazolványát az illetékes hivatalnak, ha az állampolgár állampolgársága megszűnt vagy a Szlovák Köztársaság területén lévő állandó lakhelyét megszüntette.” Az „állampolgár” kifejezést ugyanez a törvény a 2. §, (1) bekezdésben „a Szlovák Köztársaság állampolgáraként” értelmezi.

A hatóságok által hivatkozott jogszabályhely tehát kifejezetten a szlovák állampolgár számára teszi kötelezővé a személyi igazolványa leadását, Ön pedig – a szlovák hatóságok értelmezése szerint –2011. szeptember 15-től már nem rendelkezik szlovák állampolgársággal. A személyi igazolvány leadásának kötelezettsége 2011. szeptember 15-e előtt sem vonatkozhatott Önre, hiszen az idézett jogszabályhely szerint Ön csak akkor lett volna köteles leadni a személyi igazolványát, ha: 1) szlovák állampolgárként már elveszítette szlovák állampolgárságát, 2) szlovák állampolgárként megszüntette a szlovákiai állandó lakhelyét. Az 1) eset értelmezhetetlen, a gyakorlatban kivitelezhetetlen, hiszen Ön szlovák állampolgárként nem lehetett egyúttal olyan személy is, akinek megszűnt a szlovák állampolgársága. A 2) eset azért nem vonatkoztatható Önre, mert Ön szlovák állampolgárként nem szüntette meg a szlovákiai állandó lakhelyét, ez utóbbi – a törvény szerint – csak a szlovák állampolgársága megszűnését követően szűnt meg – a hatóságok hivatalból való eljárása következtében.

Természetesen más lenne a helyzet, ha a törvény a szlovák személyi igazolvány leadását „az állampolgárságát elveszített személy” („osoba, ktorá stratila štátne občianstvo”) számára írná elő, nem pedig a (szlovák) állampolgár számára.

Az Ön szlovák személyi igazolványa ugyan a törvény szerint 2011. szeptember 15-i hatállyal érvénytelenné vált, ám a komáromi rendőrkapitányság – a végeredményt tekintve – alkotmányt sértő módon járt el, amikor Önt az egyébként érvénytelen személyi igazolványa leadására szólította fel és amikor ennek elmaradása miatt szabálysértési bírsággal sújtotta. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 2. fejezete (2) bekezdése szerint ugyanis „Az állami szervek csak az Alkotmány alapján és annak keretein belül, illetve a törvény szerinti terjedelemben és módon járhatnak el.” Ugyanezen fejezet (3) bekezdése így hangzik: „Mindenki számára biztosított a jog azt tenni, amit a törvény nem tilt, és senki sem kötelezhető arra, hogy azt tegye, amit a törvény nem ír elő”.

A törvény szerint a kerületi rendőrkapitányság másodfokú közigazgatási határozata ellen már nem lehet fellebbezni. A határozatot bíróságon lehet megtámadni a másodfokú közigazgatási határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül. Ha a bírósági eljárás mellett dönt és e célra nincs jogi képviselője, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának jogsegélyszolgálata szívesen rendelkezésére áll.

Üdvözlettel,

Lancz Attila, JOGSEGÉLY – Szlovákiai Magyarok Kerekasztala