A magyar állampolgároknak milyen feltételeknek kell megfelelni a huzamos (határozatlan idejű) szlovákiai tartózkodáshoz?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A magyar állampolgár a huzamos szlovákiai tartózkodás jogát – főszabályszerűen – csak öt éves, megszakítás nélküli, jogszerű szlovákiai tartózkodást követően szerzi meg, de kivételes esetekben ennél rövidebb idő alatt is.

A magyar állampolgár a huzamos szlovákiai tartózkodás jogát az alábbi kivételes feltételek valemelyikének teljesítésével is megszerzi:

a) olyan alkalmazottról vagy egyéni vállakozóról van szó, aki a munkavégzése abbahagyásának időpontjában elérte az öregségi nyudíjra való jogosultság törvényben meghatározott életkort,

b) olyan alkalmazottról van szó, aki a fizetett alkalmazásából korengedményes nyugdíjassá vált, feltéve, hogy az előző 12 hónapban Szlovákia területén alkalmazásban állt, illetve Szlovákia területén legalább 3 évig tartózkodott megszakítás nélkül,

c) olyan alkalmazottról vagy egyéni vállakozóról van szó, aki Szlovákia területén legalább 2 évig tartózkodott megszakítás nékül és munkavégzésének megszűnésének oka a tartós munkaképtelenség; a Szlovákia területén való legalább 2 évig tartó megszakítás nélküli tartózkodás feltétele nem vonatkozik arra az alkalmazottra vagy egyéni vállalkozóra, aki foglalkozásával összefüggő betegség vagy munkabaleset következtében vált tartósan munkaképtelenné,

d) Szlovákia területén alkalmazásban álló olyan alkalmazottól vagy vállalkozói tevékenységet folytató egyéni vállakozóról van szó, aki a Szlovákia területén való legalább 3 évig tartó megszakítás nélküli tartózkodását követően egy másik tagállamban van alkalmazásban vagy folytat vállalkozói tevékenységet, feltéve, hogy hetente legalább egyszer visszatér Szlovákia területére,

e) olyan uniós állampolgár családtagjáról van szó, akivel Szlovákia területén tartózkodik, illetve aki az előző pontok alapján megszerezte a Szlovákia területén való huzamos tartózkodás jogát,

f) olyan uniós állampolgár családtagjáról van szó, akivel Szlovákia területén tartózkodik, illetve aki még mielőtt az előző pontok alapján megszerezte volna a Szlovákia területén való huzamos tartózkodás jogát, meghalt, de az elhalálozása idején már legalább 2 éve megszakítás nélkül tartózkodott Szlovákia területén, vagy foglalkozásával összefüggő betegség vagy munkabaleset következtében halt meg, vagy olyan özvegy házastársról van szó, aki a szlovák állampolgárságról a vele történt házasságkötése után mondott le.

A törvény szerint megszakítás nélküli (szlovákiai) tartózkodásnak számítanak a következők is:

  1. a Szlovákián területén kívül való tartózkodás, ha ennek ideje egy éven belül nem hosszabb hat hónapnál,
  2. a kötelező katonai szolgálat Szlovákia területén kívül tötött időszaka,
  3. a Szlovákia területén kívül való tartózkodás, ha annak oka terhesség és szülés, súlyos betegség, tanulmányok folytatása, szakmai képzésben való részvétel, külföldi kiküldtetés vagy más komoly ok, illetve ha ezek időterjedelme nem hosszabb 12 egymást követő hónapnál.

 

A b) és c) pontok esetében a törvény szerint megszakítás nélküli (szlovákiai) tartózkodásnak számít a másik uniós tagállamban folytatott munkavégzés is.

A a) – d) pontok esetében a törvény szerint (szlovákiai) alkalmazásnak számít a nem önkéntes munkanélküliség időszaka is, ha annak bejegyzése az illetékes munka-, szociális- és családügyi hivatalban szabályszerűen megtörtént, illetve az az időszak is, amely alatt a magyar állampolgár rajta kívül álló okok miatt nem dolgozott, továbbá a betegség vagy baleset miatti munkaképtelenség időszaka.