A magyar állampolgárnak a szlovákiai tartózkodási idejétől függetlenül ugyanolyan feltételeket kell megfelelnie, illetve ugyanazokat a formalitásokat kell elintéznie?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Nem. A törvény szerint eltérő feltételek vonatkoznak a három hónapnál rövidebb idejű szlovákiai tartózkodásra, a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodásra, illetve a huzamos tartózkodásra. Ezek esetében az elintézendő formalitások is különbözők.
A magyar személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy a személyazonosításra alkalmas más okmánnyal rendelkező magyar állampolgár három hónapnál rövidebb ideig lényegében feltételek és formalitások nélkül tartózkodhat Szlovákia területén. Az ilyen rövid idejű tartózkodási jog egyetlen feltétele, hogy az adott személy nem váljon szociálisan rászorulttá, azaz, ne jelentsen terhet a szlovákiai szociális ellátórendszernek, különben a tartózkodási jog megszűnik. Ha a szlovákiai rendészeti szerv ellenőrzés során megállapítja a három hónapnál rövidebb szlovákiai tartózkodásra vonatkozó jog megszűnését, figyelmezteti az adott személyt arra, hogy az köteles elhagyni Szlovákia területét.

Ami a három hónapnál rövidebb idejű tartózkodással kapcsolatos formalitásokat illeti, a magyar állampolgárnak ez esetben csupán valamelyik rendőri szervnek kell bejelentést tennie a Szlovákia területére lépés időpontjáról.A bejelentés megtételének határideje a Szlovákia területére lépéstől számított 10 munkanap. Tekintve azonban, hogy a határforgalom-ellenőrzés megszűnését követően a hatóságok számára szinte lehetetlen feladat ellenőrizni a 10 munkanapos határidő betartását, így nem jellemző, hogy a gyakorlatban ragaszkodnának ennek ellenőrzéséhez.

A magyar állampolgárok három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási jogának már komolyabb feltételei vannak (bővebben lásd a további kérdéseknél), illetve ami a formalitásokat illeti: az ilyen tartózkodást mindenképpen regisztráltatni kell az (idegen)rendészeti szervnél (bővebben lásd a további kérdéseknél). A három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodás regisztrálásához nem szükséges megvárni a három hónap leteltét, az akár a Szlovákia területére lépés napján is regisztrálható. A három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodás joga a gyakorlatban öt évre vonatkozóan biztosít tartózkodási jogot Szlovákiában.

A magyar állampolgárok huzamos szlovákiai tartózkodási jogának az előbbinél is komolyabb feltételei vannak. Fő jellemzője, hogy – főszabályszerűen – csak öt éves, megszakítás nélküli, jogszerű szlovákiai tartózkodást követően szerezhető meg, de kivételes esetekben ennél rövidebb idő alatt is (bővebben lásd a további kérdéseknél). A huzamos szlovákiai tartózkodás joga határozatlan időre vonatkozóan biztosít tartózkodási jogot Szlovákiában. Nem kell külön regisztráltatni.