Kategória: Nyelvhasználati kérdések és válaszok

Van esély arra, hogy ezt a tartózkodási engedélyt nem kapom meg?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Szinte kizárt. Ha Ön magyar állampolgárként úgy kéri a szlovákiai állandó lakhelyének bejegyzését (regisztrálását), akkor a bejegyzés megtételéhez teljesítenie kell a törvényi feltételeket. E feltételek gyakorlatilag minden magyar állampolgár számára teljesíthetők. A hatóság csak akkor utasíthatja el a kérelme elfogadását, ha Önt Szlovákiában nem kívánatos személynek minősítik vagy adminisztratív módon kiutasították Szlovákiából. Kizárólag a magyar állampolgársága miatt Önt [...]

Bõvebben

Mi a helyzet a kétnyelvű bizonyítványokkal?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az államnyelvtörvény 3. § (2) szerint „az olyan iskolák által kiadott bizonyítványokat, melyekben a nevelés és az oktatás a nemzeti kisebbségek nyelvén vagy idegen nyelven történik” kivételt jelent azon előírás alól, hogy a közokiratokat kizárólag szlovák nyelven kell kiadni. Az ilyen bizonyítványok kiadásának módjáról külön előírás, mégpedig az 245/2008 számú oktatási törvény 18. § (3) [...]

Bõvebben

Azt szeretném megtudni milyen önkényuralmi jelképek vannak betiltva Szlovákiában? Konkrétan arra szeretnék választ kapni, hogy valóban be-e van tiltva az Árpád- házi zászló négy piros, négy fehér sávos zászló, valamint az Imre király által bevezetett oroszlános pajzs (Gárda pajzs), és maga az ezen a pajzson található oroszlán. Várom mihamarabbi válaszukat köszönöm.

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Bár a nemzeti szimbólumok használata nem érinti a nyelvhasználati jogokat, azonban a kisebbségi jogokat érinti, mivel e jelképek egy nemzeti kisebbség nemzeti identitásának kifejezői is lehetnek. Nem véletlenül foglalkozott a nemzeti szimbólumok használatával az EBESZ főbiztosa is, amely szerint e szimbólumok használatának kriminalizálása nemzetközi feszültségekhez is vezethet és egy adott közösség identitása elleni rendelkezésként értékelhető. [...]

Bõvebben

Azt szeretném megkérdezni,hogy ha egy falu üzemeltet saját honlapot csak szlovák nyelven,ahol a lakosság 70 százaléka magyar nemzetiségű,akkor a kissebbségi nyelvtörvény szerint kötelelező e magyarul is üzemeltetni a honlapot?

2011. augusztus 22. hétfő | Kategória: | 0 Hozzászólás

A kisebbségek nyelveinek használatáról szóló törvény (Z.z. 184/1999) 5a §, (2) bekezdésének 2011. július 31-től hatályos változata következőképpen rendelkezik. „(2) A 2.§ (1) bekezdés szerinti község a hivatali hirdetőtáblán, a község weboldalán és a kiadott időszaki kiadványban megjelent fontos információkat az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is közzéteszi, mégpedig: a) létrehozásának módját és a község önkormányzati szerveinek jogköreit, b) azoknak [...]

Bõvebben

Köszönöm a választ. Kihez kell fordulni, ha a községi hivatal nem tesz eleget a szóbeli, majd írásos panaszomnak?

2011. augusztus 22. hétfő | Kategória: | 0 Hozzászólás

Javaslom, hogy első körben az ügyet próbálja meg az adott községi hivatallal rendezni, szóban vagy írásban informálja őket a törvény szövegéről.  Sajnos a  2011. július 1-től hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvény nem nyomatékosítja pénzbüntetéssel a törvény e rendelkezését megsértő közigazgatási hivatalok azon kötelességét, hogy a törvény szerinti feladataikat betartsák. Ennek hiányában  azt javasoljuk, személyesen  próbálja meg rábírni a községi hivatalt [...]

Bõvebben