Kategória: Nyelvhasználati kérdések és válaszok

A rendőrök szolgálatban beszélhetnek egymás között magyarul?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az államnyelvtörvény 6. §,  (1) bekezdése kimondja, hogy a fegyveres erőknél, a Rendőrségnél, a Szlovák Információs Szolgálatnál, a Szlovák Köztársaság Büntetés-végrehajtási Szervezeténél és Bírósági Őrségénél, a Vasúti Rendőrségnél, a Tűzoltó- és a Mentőszolgálatnál a szolgálati érintkezésben kötelezően az államnyelvet használják. Ez alól a rendelkezés alól a törvény nem ismer kivételt, s erre a területre nem tér [...]

Bõvebben

Kire vonatkozik az államnyelvtörvény?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A törvény személyi hatálya a lehető legszélesebb. A 2011. március 1-e előtt hatályos törvény 1. § (5) bekezdése értelmében az állami szervekre, a területi önkormányzati szervekre, más közigazgatási szervekre, jogi személyekre, egyéni vállalkozókra és természetes személyekre vonatkozik. A 2011. március 1-től hatályos államnyelvtörvény már nem tartalmazza a személyi hatályra vonatkozó felsorolást. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy immár [...]

Bõvebben

Hogyan kell írni helyesen, pontosabban, hogyan van magyarul az, hogy Trnavský samosprávny kraj? Mert sok publikációban Trnava-i Kerületi Önkormányzatként szerepel, és szerintem, az nem jó.

2011. november 2. szerda | Kategória: | 1 Hozzászólás

Szó szerint: Nagyszombati Önkormányzati Kerület. Az államigazgatási kerületekkel azonos területen működik és nem azonos a korábbi történelmi megyékkel. Szlovákiában a kerület funkciója azonos a magyarországi megyékével, azaz államigazgatási és önkormányzati egységek is egyben. A könnyebbség kedvéért magyarul a az önkormányzati kerülete esetében hasznlni szoktuk a „megye“ kifejezést, míg az államigazgatási kerület megmarad „kerületnek“. Eképp, a kérdésre adott válaszunk: „Nagyszombat [...]

Bõvebben

Vágsellyén pár hónapja a Városi Hivatalból eltűntek a magyar megnevezések, kiírások – feltehetőleg a nyelvtörvény hatása ez. Fel kell-e tüntetni kétnyelvűen a hivatal megnevezését, vagy sem Vágsellyén?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A nemzeti(ségi) kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 1999. évi 184-es törvény értelmében azokon a településeken, ahol a nemzeti(ségi) kisebbségekhez tartozók aránya legalább 20%, a közigazgatási szervek megjelölését ezen szervek épületein az adott nemzeti(ségi) kisebbség nyelvén is feltüntetik. Továbbmenve: az ilyen településeken a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken elhelyzett egészségügyi és figyelmeztető jellegű feliratokat is kötelező kisebbségi nyelven is [...]

Bõvebben

Az adóbevallások ideje van. Nem lenne célszerű kétnyelvű adatlapokat nyomtatni, vagy megjelentetni az interneten, hogy pontosan tudják kitölteni azt a más nyelvű adófizetők is?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az adóbevallások a hivatalos érintkezés részét képezik, s az államnyelvtörvény 3. §-a vonatkozik rájuk, mely szerint a hivatalos érintkezés államnyelven történik. Ugyanakkor azonban vonatkoztatható rájuk a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-a is, amely lehetővé teszi hivatalos érintkezésben a kisebbségi nyelv használatát azokon a településeken, ahol legalább 20%-os az adott nemzeti(ségi) kisebbség aránya a lakosságon belül. [...]

Bõvebben