Kategória: Nyelvhasználati kérdések és válaszok

Március 15-én kell-e szlovákul is beszélni a megemlékezéseken vagy sem?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Világosan meg kell különböztetnünk egymástól a 96/1991 sz., a nyilvános kulturális rendezvényekről szóló törvény és a 84/1990 sz. gyülekezési törvény alapján megvalósuló rendezvényeket. Az államnyelvtörvény is külön kezeli a két esetet, sőt a Kulturális Miniszérium által kiadott, államnyelvtörvényhez fűzött végrehajtási alapelvek 2. részének x) pontja kimondja, hogy a gyülekezési törvény által bejelentett rendezvény nem számít [...]

Bõvebben

Temetési szertartáson el kell-e hangoznia szlovák nyelvű beszédnek, vagy folyhat minden tisztán magyarul?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A szlovák államnyelvtörvény mindjárt az 1. § (3) bekezdésében leszögezi, hogy ez a jogszabály nem nem szabályozza az ún. liturgikus nyelvek területét. E nyelvek szabályzatát a törvény szerint az egyházak és vallási közösségek előírásai szabályozzák. Ez a gyakorlatban annyit jelent, az egyházakban és vallási közösségekben belső szabályozási rendszer határozza meg a nyelvhasználatot. Az egyházakról és [...]

Bõvebben

Mit tegyek, ha egy pozsonyi kórházban az orvos azt akarja, hogy hároméves gyerekemhez szlovákul beszéljek?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A szlovák államnyelvtörvény (ahogy egyéb jogszabályok sem) semmilyen esetben nem szabályozza a magánszemélyek között folyó, magánjellegű kommunikációt. Mint magánszemély bárhol, bárki előtt megnyilvánulhatunk magyarul szóban és írásban egyaránt, és ha valaki emiatt sértő megjegyzéseket tenne, nyugodtan a rendőrséghez (polgári együttélés elleni kihágás bejelentésével) vagy a polgári jogi bírósághoz (személyiségi jogaink sérülése okán) fordulhatunk. Jó, ha [...]

Bõvebben

Az érsekújvári képviselőtestület legutóbbi ülésén néhány szlovák nemzetiségű képviselő nehezményezte, hogy a magyar utcanévtáblákon a külföldi történelmi személyiségek neve nem a szlovák helyesírás szabályainak megfelelően van feltüntetve (pl. Dosztojevszkij, nem Dostojevský). Milyen jogszabály szabályozza ezt a területet?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Úgy tűnik, hogy nem ez az egyetlen gond az érsekújvári utcanévtáblákkal (egy korábbi kérdező az utcanevekbe foglalt helységnevek szlovák, illetve magyar nyelvi alakjára tért ki). A kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §, (4) bekezdése kimondja: „A 2.§ (1) bekezdés szerinti község saját területén az utcaneveket és más helyi földrajzi jelöléseket kisebbségi nyelven is feltüntetheti.“ „Obec podľa [...]

Bõvebben

Kaphatok-e büntetést azért, ha szlovák nyelvű hivatalos levélben helyesírási hibákat vétek?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A kérdés megválaszolásához szükséges tudni, hogy ki a levélíró? Az államnyelvtörvény 9a §-a (1) bekezdése alapján bírság a következő alanyokra szabható ki: állami szervek, területi önkormányzati szervek és más közigazgatási szervek (széles értelemben vett közigazgatási szervek). Illetve néhány  szűk esetben,  ha pl. az élet-, egészség, vagyonbiztonsággal kapcsolatos feliratokat mulasztották el államnyelven (is) feltüntetni (pl. „Vigyázz, [...]

Bõvebben