Kategória: Nyelvhasználati kérdések és válaszok

Színházi előadás esetén, legyen az szlovákiai magyar színház vagy magyarországi vendégszereplés (pl. egy operett esetében), szlovákul is fel kell konferálni az előadást?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény az 5. § (6) bekezdésében a következőképp rendelkezik a kulturális és oktatási-művelődési célú rendezvényekről: “A kulturális és oktatási-művelődési célú rendezvények államnyelven valósulnak meg. Kivételt képeznek a nemzeti(ségi) kisebbségek, etnikai csoportok, vendégszereplő külföldi művészek és az idegen nyelvek oktatására irányuló oktatási-művelődési célú rendezvények, valamint az eredeti szöveggel megszólaló zeneművek és [...]

Bõvebben

Hogy van akkor ezzel a hangos beszélővel? Mindent szlovákul kell hirdetni a magyarok lakta falvakban is?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 1 Hozzászólás

Az államnyelvtörvény 5. §-a (6) bekezdése a következőképp fogalmaz: “A nyilvánosság tájékoztatására szánt hirdetményeket helyi rádión vagy más technikai berendezéseken keresztül államnyelven teszik közzé, ezeket a hirdetményeket más nyelven is közzé lehet tenni, az államnyelven történő közzétételüket követően.” Ez annyit jelent, hogy a hangosbeszélőből először a szlovák nyelvű hirdetésnek kell elhangzania, tekintet nélkül arra, milyen [...]

Bõvebben

A magyarlakta városokban (tisztelet a kivételnek) a hivatalokban nincs bebiztosítva annak a lehetősége, hogy az ügyintézés magyar nyelven is folyhasson: városháza, posta stb. Kell ezt biztosítani?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Igen, de mivel a kérdésében általános problémákról van szó, engedje meg, hogy általánosságban áttekintsük a nemzetiségi kisebbségek jogait a hivatali nyelvhasználatban. A nemzeti(ségi) kisebbségek nyelveinek használatáról szóló 184/1999 sz. törvény szerint: 2. §, (3) bekezdés: „A Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1) bekezdés szerinti községben joga van a helyi államigazgatási szervvel, a területi [...]

Bõvebben

A nevem végéről az -ová-t hogyan lehet levenni, mit kell tennem?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Ez esetben szükséges hogy ellátogasson az állandó lakhelyéhez tartozó anyakönyvvezetői hivatalba, ahol kérvényeznie kell a vezetékneve megváltoztatását. A 300/1993-as törvény 6. paragrafusa erről a következőképpen rendelkezik: (1) Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Továbbá a 7. §: [...]

Bõvebben

Az Új Szó március 4-i számában (5. oldal) közölt tudósítás szerint Érsekújvárott az utcanevekben található helységnevek csak akkor szerepelnek magyarul, ha az adott helységben a magyarok arányszáma meghaladja a 20 százalékot (pl. Udvardi út, ám Bratislavská-i út). Van az ilyen eljárásnak törvényi alapja?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló 184/1999 számú törvény 2011. július 1-től hatályos változata az alábbi – kissé bonyolult – megfogalmazással állapítja meg azon települések körét, ahol a hivatalos kapcsolatokban és egyéb  nyilvános érintkezésben használható a kisebbségi nyelv: 2.§, (1) bekezdés: „Ha a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó, adott községben állandó lakhellyel rendelkező állampolgárai két egymást követő [...]

Bõvebben