Kategória: Nyelvhasználati kérdések és válaszok

A közeledő államfő-választással kapcsolatban szeretném megkérdezni, ki lehet-e írni magyarul a választóhelyiségek megjelölését azokon a településeken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok aránya meghaladja a 20 %-ot?

2014. március 14. péntek | Kategória: | 0 Hozzászólás

A választóhelyiségek megjelölését és egyéb olyan választással kapcsolatos információkat, melyek a nyilvánosság tájékoztatására szolgálnak, ki lehet tenni szlovák nyelvű változatuk mellett magyar (vagy más) nyelven is. Ezt a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló 270/1995 sz. többször módosított törvény 8. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 184/1999 sz. többször módosított törvény 3/4 és 4/6 [...]

Bõvebben

Fehér István vagyok, komáromi tanár. A komáromi járási rendőrkapitányság az elmúlt egy év során már több alkalommal megpróbálta bevonni személyi igazolványomat, arra hivatkozva, hogy az érvényét vesztette, mivel a szlovák állampolgársági törvény alapján – a magyar állampolgárság felvételét követően – 2011 szeptember 15-én elveszítettem szlovák állampolgárságomat. Eddig nem tettem eleget a hatóság felszólításának, és a szlovák alkotmánynak – az állampolgárság megvonását kizáró – cikkelyére hivatkozva jogalapot nélkülözőnek minősítettem megkeresésüket. A komáromi járási rendőrkapitányság ez év augusztusában szabálysértési eljárás keretében – személyi igazolványom be nem szolgáltatása miatt – 33 euró bírságot szabott ki rám. Ezt a döntést határidőn belül megfellebbeztem. Az ügyet másodfokon tárgyaló nyitrai kerületi rendőrkapitányság pedig október 10-én utasította el fellebbezésemet, helybenhagyva a járási rendőrkapitányság korábbi döntését. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság elutasító határozatát mellékelem. Kérem, vizsgálják meg, hogy a hatóság jogszerűen járt-e el ügyemben. Munkájukat előre is köszönöm! Üdvözlettel, Fehér István, komáromi tanár

Tisztelt Fehér István! Az átküldött elutasító határozatot és különösen annak indokolási részét megvizsgálva az az álláspontom, hogy az Ön szlovák állampolgárságának megszűnését a szlovákiai hatóságok a szlovák állampolgársági törvény megfelelő rendelkezéseivel kapcsolatban is érvényesülő ún. „alkotmányossági vélelem” alapján tekintik jogszerűnek. Azaz, a hatóságok mindaddig a Szlovák Köztársaság Alkotmányával összhangban lévőnek tekintik az állampolgársági törvény megfelelő [...]

Bõvebben

Farkasd község polgármestere vagyok. A kérdésem a következő: A 2012-es őszi vásár kétnyelvű meghívóján és a plakátjain a magyar nyelvű szöveg szerepel elsőként. Szerintem nem sértettünk meg semmilyen szabályt. Vagy a nyelvtörvény szerint igen?

2012. október 15. hétfő | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az őszi vásár meghívója és plakátja jogi minősítésüket tekintve „nyilvánosság tájékoztatására szánt közlemények”. A 221/1999 számú kormányrendelet mellékletében szereplő településeken (magyarlakta települések) lehetőség van az ilyen közleményeket kisebbségi nyelven és államnyelven, kétnyelvűen megjelentetni. Az ezeken a településeken megjelenő kétnyelvű közlemények esetében a törvény nem határozza meg a nyelvek sorrendjét, azaz, a közlemény kisebbségi nyelvű szövege [...]

Bõvebben

Szlovák állampolgár vagyok, szlovákiai lakcímmel, magyarországi munkahellyel. A párom osztrák állampolgár, 10 éve él Magyarországon tartózkodási engedéllyel, magyarországi munkahellyel. Már 3 éve élünk együtt egy magyarországi albérletben, ahová én nem vagyok bejelentve, csak a párom. Nincs tartózkodási engedélyem se. Közvetlenül a határ mellett lakunk, így hetente többször is hazajárok ellenőrizni a leveleimet, és persze kapcsolatot tartani a családommal. Szeretnénk gyermeket vállalni. Kérdéseim a következőek volnának: A gyermekünk milyen állampolgárságú lesz? Szülni egy magyarországi kórházban szeretnék, mert az sokkal közelebb van, mint a hozzánk eső legközelebbi szlovákiai kórház. Lehet- e kettős állampolgár? Ha a későbbikben rendeződnének a szlovákiai jogszabályok (valamilyen csoda folytán nem kéne elveszítenem a szlovák állampolgárságomat ha felvenném a magyart), mindenképpen szeretném felvenni a magyar állampolgárságot is, mert Magyarországon szeretnénk majd lakást venni a párommal. Viszont addig nem szeretnék lépni, amíg elveszíteném az eredeti állampolgárságomat, mert a szlovákról semmiképpen nem szeretnék lemondani. Könnyítene- e valamit a helyzetünkön, ha kérnék én is tartózkodási engedélyt? Ez esetben milyen állampolgárságú lenne a gyermekünk? Járhat- e majd magyarországi óvodába, iskolába, kaphat- e itt orvosi ellátást? Későbbiekben lehetne- e neki is igényelni a magyar állampolgárságot, amíg ő nem lesz nagykorú? Válaszaikat előre is köszönöm!

Mivel Szlovákia és Ausztria között nincs a kettős állampolgárságot kizáró kétoldalú egyezmény, ezért az Ön jövőben megszületendő gyermeke “A Szlovák Köztársaság állampolgárságáról” szóló 40/1993 számú, többször módosítot törvény 5. §, (1) bek., a) pontja szerint a születésénél fogva (automatikusan) szlovák állampolgárrá válik, függetlenül attól, hogy hol született. Ha azonban Magyarországon szüli meg gyermekét, azzal számolnia [...]

Bõvebben

Miért veszíti el állandó lakhelyét Szlovákiában az a személy, aki felveszi a magyar államplgárságot, ha továbbra is Szlovákiában él addigi lakóhelyén, egy olyan ingatlanban, amely saját tulajdonában van???

Szlovákiában az állandó lakhelyet, annak bejelentését, megszűnését, stb. a “Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosainak jegyzékéről szóló” a 253/1998 számú törvény, illetve “A külföldiek tartózkodásáról” szóló 404/2011 számú törvény szabályozza. Az előbbi törvény (pl. a 3. §-ban) az állandó lakhellyel kapcsolatban “állampolgárról” (občan) beszél. E törvény tehát csak a szlovák állampolgárok [...]

Bõvebben