Kategória: Magyar állampolgár Szlovákiában

Mi történik az után, hogy a magyar állampolgár benyújtotta a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodás bejegyzéséhez (regisztrálásához) szükséges kérelmet, okiratokat, okmányokat?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az (idegen)rendészeti szerv a hiánytalan kérelem, okirat- ás okmánydokumentáció benyújtása napján (gyakorlatilag megvárásra) regisztrációról szóló igazolást állít ki, amely a következő adatokat tartalmazza: a regisztrált személy családi neve, utóneve, lakhelye és a regisztráció időpontja. Ha a regisztrációt kérelmező személy nem mutat be a pontos lakhelyét igazoló okiratot (ingatlannyilvántartási kivonat, bérleti szerződés, stb.), az (idegen)rendészeti szerv [...]

Bõvebben

A magyar állampolgár mivel tudja igazolni, hogy saját maga és/vagy családtagjai a szlovákiai tartózkodás(uk) során nem jelent(enek) majd terhet a szlovákiai szociális ellátórendszernek?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az (idegen)rendészeti szervnek az anyagi források vizsgálata során tekintettel kell lennie az adott személy személyes helyzetére. A magyar állampolgár a megfelelő anyagi források rendelkezésre állását készpénz, utazási (üdülési) csekk, hitelkártya, számlakivonat, ingatlantulajdont igazoló okirat, nyudíjfolyósítást igazoló okirat, vagy más hitelt érdemlő okirat bemutatásával tudja igazolni. Az (idegen)rendészeti szerv legfeljebb a Szlovákiában aktuálisan érvényes létminimum összegének [...]

Bõvebben

A magyar állampolgároknak milyen okiratokra, okmányokra van szükségük a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodásuk bejegyzéséhez (regisztrálásához)?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A szükségek konkrét okiratok, okmányok listája aszerint alakul, hogy a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodás regsiztrálását milyen jogcímen kérik. A konkrét jogícmekhez társított szükséges okiratokról, okmányokról a törvény a következőképpen rendelkezik: a Szlovákia területén való alkalmazás (munkajogviszony) jogcíme: érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél, munkaadói igérvény vagy munkaszerződés, a Szlovákia területén lévő egyéni vállakozás [...]

Bõvebben

A magyar állampolgároknak milyen formalitásokat kell elintézniük a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodásuk bejegyzéséhez (regisztrálásához)?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodást mindeképpen regisztráltatni (ellentétben a három hónapnál rövidebb idejű tartózkodással). A három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodást az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével,  személyesen kell regisztráltatni az illetékes (idegen)rendészeti szervnél. A regisztrálás végső határideje: a Szlovákia területére való lépés napjától számított három hónap elteltét követő harmincadik nap.

Bõvebben

Vannak olyan esetek, amikor a magyar állampolgár egy idő után már nem teljesíti a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási jog alapját képező valamelyik feltételt, és mégsem szűnik meg ez a tartózkodási joga?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Igen. Ha a három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási jog megszerzésének jogcíme szlovákiai munkajogviszony, vagy szlovákiai egyéni vállakozás volt, akkor a munkajogviszony vagy a egyéni vállakozás megszűnése nem jár együtt az említett tartózkodási jog megszűnésével, feltéve hogy az adott személy a)    betegség vagy baleset következtében ideiglenesen vált munkaképtelenné, b)    munkakeresőként regisztráltatta magát az illetékes munka-, [...]

Bõvebben