Kategória: Anyanyelvhasználati útmutató

Bírósági tárgyaláson beszélhetek magyarul?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Igen, a polgári jogi eljárásban és a büntetőeljárásban egyaránt. Erre az ország összes bíróságán lehetőség van, nem csak a magyarlakta településeken. A polgári jogi eljárást szabályozó Polgári Perrendtartás szerint mindenkinek (állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül) joga van az eljárás során az anyanyelvét használni. A tolmácsolás/fordítás költségeit minden esetben az állam téríti. Benyújthatóak tehát magyar [...]

Bõvebben

Közjegyzőnél beszélhetek magyarul?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A közjegyző csak szlovák nyelvű okiratokat állíthat ki, azonban Önnek nem kell szlovákul beszélnie. Tolmácsot sem kell fizetnie, mivel maga a közjegyző vagy valamelyik alkalmazottja is betöltheti a tolmács és fordító szerepét. Sőt, magyar nyelvű okirat másolatát is hitelesítheti, ha ért magyarul. Ezért nyugodtan forduljon olyan közjegyzőhöz, aki érti és beszéli az Ön anyanyelvét! A [...]

Bõvebben

Milyen jogi szövegeket lehet magyarul megírni?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A munkajogi vagy ezzel egyenértékű jogviszonyok ügyleteit (mint például munkaszerződés, felmondás, megbízási szerződés stb.), továbbá a pénzügyi és műszaki dokumentációt, a társulások, egyesületek, politikai pártok, politikai mozgalmak, gazdasági társaságok alapszabályát el lehet készíteni a szlovák mellett magyar nyelven is. A bíróságok büntetőeljárás, polgári jogi eljárás, illetve közigazgatási ügyben kötelesek a hozzájuk benyújtott magyar nyelvű bizonyítékot [...]

Bõvebben

Az állami és önkormányzati rendőrökkel beszélhetek-e magyarul?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Igen, magyarlakta településen kommunikálhat az állami rendőrséggel és az önkormányzati rendőrséggel magyarul. Ha az adott rendőr nem ért magyarul, akkor Önnek jogában áll, hogy más módon biztosítsák Ön számára a magyar nyelvű kommunikációt. E kötelezettség megsértésével az állami vagy önkormányzati rendőrség szabálysértést követ el (Kisebbségi nyelvhasználati törvény – 7b §, (1) bek., a) pont). A [...]

Bõvebben

Autóiskolában vizsgázhatok-e magyar nyelven?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az autóvezetői vizsga letételére és a vizsgatesztek magyar nyelven történő kitöltésére van lehetőség. Válasszon olyan autóiskolát, ahol a tanfolyamot magyarul is elvégezheti. 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra SR § 18. (11) Skúšobné testy môžu byť vydané aj v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky. Az SzK Belügyminisztériumának 9/2009 sz. rendelete 18. § (11) A [...]

Bõvebben