Kategória: Állampolgársági kérdések és válaszok

Fehér István vagyok, komáromi tanár. A komáromi járási rendőrkapitányság az elmúlt egy év során már több alkalommal megpróbálta bevonni személyi igazolványomat, arra hivatkozva, hogy az érvényét vesztette, mivel a szlovák állampolgársági törvény alapján – a magyar állampolgárság felvételét követően – 2011 szeptember 15-én elveszítettem szlovák állampolgárságomat. Eddig nem tettem eleget a hatóság felszólításának, és a szlovák alkotmánynak – az állampolgárság megvonását kizáró – cikkelyére hivatkozva jogalapot nélkülözőnek minősítettem megkeresésüket. A komáromi járási rendőrkapitányság ez év augusztusában szabálysértési eljárás keretében – személyi igazolványom be nem szolgáltatása miatt – 33 euró bírságot szabott ki rám. Ezt a döntést határidőn belül megfellebbeztem. Az ügyet másodfokon tárgyaló nyitrai kerületi rendőrkapitányság pedig október 10-én utasította el fellebbezésemet, helybenhagyva a járási rendőrkapitányság korábbi döntését. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság elutasító határozatát mellékelem. Kérem, vizsgálják meg, hogy a hatóság jogszerűen járt-e el ügyemben. Munkájukat előre is köszönöm! Üdvözlettel, Fehér István, komáromi tanár

Tisztelt Fehér István! Az átküldött elutasító határozatot és különösen annak indokolási részét megvizsgálva az az álláspontom, hogy az Ön szlovák állampolgárságának megszűnését a szlovákiai hatóságok a szlovák állampolgársági törvény megfelelő rendelkezéseivel kapcsolatban is érvényesülő ún. „alkotmányossági vélelem” alapján tekintik jogszerűnek. Azaz, a hatóságok mindaddig a Szlovák Köztársaság Alkotmányával összhangban lévőnek tekintik az állampolgársági törvény megfelelő [...]

Bõvebben

Szlovák állampolgár vagyok, szlovákiai lakcímmel, magyarországi munkahellyel. A párom osztrák állampolgár, 10 éve él Magyarországon tartózkodási engedéllyel, magyarországi munkahellyel. Már 3 éve élünk együtt egy magyarországi albérletben, ahová én nem vagyok bejelentve, csak a párom. Nincs tartózkodási engedélyem se. Közvetlenül a határ mellett lakunk, így hetente többször is hazajárok ellenőrizni a leveleimet, és persze kapcsolatot tartani a családommal. Szeretnénk gyermeket vállalni. Kérdéseim a következőek volnának: A gyermekünk milyen állampolgárságú lesz? Szülni egy magyarországi kórházban szeretnék, mert az sokkal közelebb van, mint a hozzánk eső legközelebbi szlovákiai kórház. Lehet- e kettős állampolgár? Ha a későbbikben rendeződnének a szlovákiai jogszabályok (valamilyen csoda folytán nem kéne elveszítenem a szlovák állampolgárságomat ha felvenném a magyart), mindenképpen szeretném felvenni a magyar állampolgárságot is, mert Magyarországon szeretnénk majd lakást venni a párommal. Viszont addig nem szeretnék lépni, amíg elveszíteném az eredeti állampolgárságomat, mert a szlovákról semmiképpen nem szeretnék lemondani. Könnyítene- e valamit a helyzetünkön, ha kérnék én is tartózkodási engedélyt? Ez esetben milyen állampolgárságú lenne a gyermekünk? Járhat- e majd magyarországi óvodába, iskolába, kaphat- e itt orvosi ellátást? Későbbiekben lehetne- e neki is igényelni a magyar állampolgárságot, amíg ő nem lesz nagykorú? Válaszaikat előre is köszönöm!

Mivel Szlovákia és Ausztria között nincs a kettős állampolgárságot kizáró kétoldalú egyezmény, ezért az Ön jövőben megszületendő gyermeke “A Szlovák Köztársaság állampolgárságáról” szóló 40/1993 számú, többször módosítot törvény 5. §, (1) bek., a) pontja szerint a születésénél fogva (automatikusan) szlovák állampolgárrá válik, függetlenül attól, hogy hol született. Ha azonban Magyarországon szüli meg gyermekét, azzal számolnia [...]

Bõvebben

Miért veszíti el állandó lakhelyét Szlovákiában az a személy, aki felveszi a magyar államplgárságot, ha továbbra is Szlovákiában él addigi lakóhelyén, egy olyan ingatlanban, amely saját tulajdonában van???

Szlovákiában az állandó lakhelyet, annak bejelentését, megszűnését, stb. a “Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosainak jegyzékéről szóló” a 253/1998 számú törvény, illetve “A külföldiek tartózkodásáról” szóló 404/2011 számú törvény szabályozza. Az előbbi törvény (pl. a 3. §-ban) az állandó lakhellyel kapcsolatban “állampolgárról” (občan) beszél. E törvény tehát csak a szlovák állampolgárok [...]

Bõvebben

Állampolgársági kérdéssel kapcsolatban szeretném a segítségüket kérni, amely az alábbi: Négyen alkotunk egy családot. A feleségem és újszülötteink szlovák állampolgárok, én pedig magyar állampolgár vagyok. Az volna a kérdésem, hogy ha a gyerekek a születésüknél fogva megkapják a magyar állampolgárságot utólagos anyakönyvezéssel illetve a feleségem a házasság jogán, akkor ez jár-e bármilyen szankcióval. Pl.: – állampolgárság elvesztése – anyasági pénzek elvesztése – családi pótlék elvesztése Azt az információt találtam az interneten, hogy ez nem jár semmilyen szankcióval, mert a támogatások, az anyasági pénzek, stb feltétele az állandó lakcím és nem az állampolgárság. A feleségem mindig Szlovákiában dolgozott.

- a szlovák állampolgársági törvény (40/1993 számú tv.) 9. §, (17) bek. értelmében az a szlovák állampolgár, aki születéssel vagy a külföldi állampolgárral fennálló házasságára tekintettel a házassága fennállása alatt külföldi állampolgárságot szerez, az nem veszíti el szlovák állampolgárásgát. Így az Ön esetében sem a gyermekei, sem a házastársa nem veszítik el szlovák állampolgárságukat, ha [...]

Bõvebben

Magyar állampolgár vagyok magyar lakcímmel rendelkezem, de férjem szlovák állampolgár szlovákiai címmel, munkahellyel stb. Egyenes ágú őseim, azaz édesapám nagyszülei még szlovák állampolgárok voltak. Amennyiben én szeretném igényelni a szlovák állampolgárságot vajon van-e rá mód a nélkül, hogy lemondjak a magyarról? A magyar tudom h nem fogja elvenni ha igénylem a szlovákot, de szóba állnak-e vajon velem Szlovákiában….? Készülünk Szlovákiába költözni, amint itteni lakásunkat el tudjuk adni, és ha úgy adódik dolgozni is szeretnék majd ott. Hogyan hol tudnám elkezdeni ennek intézését?

2012. január 8. vasárnap | Kategória: | 0 Hozzászólás

Természetesen van lehetőség arra, hogy Ön szlovák állampolgárságot szerezzen, mégpedig anélkül, hogy elveszítené a magyar állampolgárságát. Ugyanakkor a hatályos szlovákiai törvények értelmében ennek meglehetősen szigorú feltételei vannak. Alapesetben ezekel a feltételekkel kell számolni: legalább nyolc éves huzamos szlovákiai tartózkodás bizonyítása, erkölcsi feddhetetlenség, a szlovák nyelv ismerete. Az Ön esetében a szlovák állampolgárral fennálló házasságára tekintettel [...]

Bõvebben