Kategória: A szlovákiai tartózkodás

Hol lehet bővebb információkhoz jutni a szlovákiai tartózkodás kérdéskörét illetően?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az (idegen)rendészeti hatósági feladatokat a rendőrség e feladatokra speciálizálódott osztályai látják el, amelyek különböző területi illetékességgel rendelkeznek. Dél-Szlovákiát a rendőrség alábbi székhelyű idegenrendészeti osztályai fedik le: Pozsonyi munkahely (területi illetékessége: Pozsony város, Szenci járás,…), Dunaszerdahelyi munkahely (területi illetékessége: Dunaszerdahelyi járás, Komáromi járás), Nagyszombati munkahely (területi illetékessége: Galántai járás,…), Nyitrai munkahely (területi illetékessége: Nyitrai járás,…), Érsekújvári [...]

Bõvebben

Mi az adminisztratív kiutasítás? Magyar állampolgár milyen esetekben utasítható ki adminisztratív úton Szlovákiából?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az adminisztratív kiutasítás az (idegen)rendészeti szerv arról szóló határozata, hogy az adott (külföldinek minősülő) személy nem rendelkezik szlovákiai tartózkodási joggal vagy elveszítette szlovákiai tartózkodási jogát, így az köteles elhagyni Szlovákia területét. Az (idegenrendészeti) szerv ilyen esetben határidőt szabhat meg a származás helye szerinti országba, tranzitországba való távozásra, vagy olyan uniós tagállamba való távozásra, ahol tartózkodási [...]

Bõvebben

Mely esetekben szűnik meg, illetve vonható meg a magyar állampolgár szlovákiai tartózkodási joga?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A magyar állampolgár három hónapnál rövidebb idejű szlovákiai tartózkodási joga, három hónapnál hosszabb idejű szlovákiai tartózkodási joga vagy huzamos szlovákiai tartózkodási joga  megszűnik, ha az (idegen)rendészeti hatóságnál írásos bejelentést tesz a szlovákiai tartózkodásának befejezéséről, adminisztratív úton kiutasították (bővebben lásd a következő kérdéseknél), az (idegen)rendészeti hatóság megvonta a tartózkodási jogát vagy huzamos tartózkodási jogát, meghalt vagy [...]

Bõvebben

Mit kell tennie a magyar állampolgárnak azért, hogy a huzamos szlovákiai tartózkodás jogát tanúsító okmányhoz jusson?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

Ha a regisztrációt kérelmező személy a regisztrációról szóló igazoláson túl igényt tart az “EU-állampolgár tartózkodási igazolványára” is, akkor ezt külön kell kérnie. A plasztikkártyában megtestesülő, huzamos tartózkodás jogát tanúsító igazolványt az (idegen)rendészeti szerv a kérelem benyújtásától számított 30 napos határidővel állítja ki. Az igazolvány érvényességi ideje 10 év. Az igazolvány kiállítását egy e célra rendszeresített [...]

Bõvebben

A magyar állampolgároknak milyen feltételeknek kell megfelelni a huzamos (határozatlan idejű) szlovákiai tartózkodáshoz?

2013. október 1. kedd | Kategória: | 0 Hozzászólás

A magyar állampolgár a huzamos szlovákiai tartózkodás jogát – főszabályszerűen – csak öt éves, megszakítás nélküli, jogszerű szlovákiai tartózkodást követően szerzi meg, de kivételes esetekben ennél rövidebb idő alatt is. A magyar állampolgár a huzamos szlovákiai tartózkodás jogát az alábbi kivételes feltételek valemelyikének teljesítésével is megszerzi: a) olyan alkalmazottról vagy egyéni vállakozóról van szó, aki [...]

Bõvebben