Farkasd község polgármestere vagyok. A kérdésem a következő: A 2012-es őszi vásár kétnyelvű meghívóján és a plakátjain a magyar nyelvű szöveg szerepel elsőként. Szerintem nem sértettünk meg semmilyen szabályt. Vagy a nyelvtörvény szerint igen?

2012. október 15. hétfő | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az őszi vásár meghívója és plakátja jogi minősítésüket tekintve „nyilvánosság tájékoztatására szánt közlemények”. A 221/1999 számú kormányrendelet mellékletében szereplő településeken (magyarlakta települések) lehetőség van az ilyen közleményeket kisebbségi nyelven és államnyelven, kétnyelvűen megjelentetni. Az ezeken a településeken megjelenő kétnyelvű közlemények esetében a törvény nem határozza meg a nyelvek sorrendjét, azaz, a közlemény kisebbségi nyelvű szövege megelőzheti az államnyelvű szöveget – ám a kisebbségi nyelvű szöveg nem lehet nagyobb betűméretű mint az államnyelvű szöveg, legfeljebb vele azonos. Farkasdon tehát lehetőség van arra, hogy az őszi vásár kétnyelvű meghívóin és plakátjain a magyar nyelvű szöveg a szlovák nyelvű szöveget megelőzően szerepeljen.

Alább megtalálja az államnyelvről szóló Tt. 270/1995 számú törvény megfelelő részét, magyarul és szlovákul:

8. §, (6) bek.: „A nyilvánosság tájékoztatására  szánt összes feliratot, reklámot és közleményt, főleg az elárusító helyeken, sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utak mellett és felett, repülőtereken, autóbusz- és vasútállomásokon és a tömegközlekedési járművekben államnyelven tüntetik fel. Ha más nyelvű szöveget tartalmaznak, a másnyelvű szövegek csak az államnyelvű szöveg után következnek, és tartalmilag azonosnak kell lenniük az államnyelvű szöveggel. A másnyelvű szöveg egyenlő vagy kisebb betűméretben kerül feltüntetésre, mint az államnyelvű szöveg. A nyilvánosság tájékoztatására  szánt nemzeti kisebbségi nyelvű és államnyelvű feliratokban és közleményekben, olyan településeken, ahol a hivatalos érintkezésben külön előírás 11g) alapján használják a nemzeti kisebbség nyelvét, és a reklámokban a szövegek sorrendje nincs meghatározva.”

§ 8, ods. 6:  „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, 11g) a v reklame sa poradie textov neurčuje.”